Adatvédelmi tájékoztató

A jelen Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatást a BCSH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 54.; cégjegyzék száma: 01-09-921858, adószáma: 14827286-2-41; ügyvezetője: Balázsné Hallai Andrea az általa üzemeltetett Kézimunkabirodalom fantázianevű, a székhelyen található üzlet és a www.kezimunkabirodalom.hu weboldalon található webáruház (a továbbiakban: Kézimunkabirodalom) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: "Adatvédelmi törvény") foglalt adatvédelmi és adatbiztonsági feltételeknek és követelményeknek, így különösen az Adatvédelmi törvény 6. paragrafus (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés céljából készítette és hozta nyilvánosságra.

A Kézimunkabirodalom üzemeltetője elkötelezett a WEB-hely működése során, az ügyfelek által rendelkezésünkre bocsátott személyes információk tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Internetes oldalaink legtöbbjét olyanra tervezzük, hogy Ön és valamennyi partnerünk anélkül látogathasson meg minket, hogy akaratán kívül felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt adna magáról. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

1. az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,

2. Ön megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a jelenlegi, interneten elterjedt szigorú adatvédelmi szabályoknak, könnyű kezelhetőségnek; ugyanakkor a jogszabályok széles skálájának is. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal az 1992 évi LXIII. törvény (A személyes adatok védelméről. és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) és a kapcsolódó rendelkezések maradéktalan betartásával történjen. A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,

az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk és attól eltérő módon nem használjuk fel,

megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében; a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.

Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Kézimunkabirodalom tulajdonosa. Az oldalon számos, más kezelésében levő területre is el lehet jutni. Ezekben az esetekben Ön honlapunkat elhagyja, átlép a hatályunkon kívül eső területre és adatainak kezelése attól fogva az újonnan meglátogatott helyen történik. (Böngészőprogramja mutatja a képernyőn, hogy Ön éppen hol jár.) Működésünk során az alábbi alapelveket tartjuk szem előtt:

Hozzánk kerülő személyes adatot, amelyet annak tulajdonosa nem szándékosan közöl, nem őrzünk meg és nem adunk tovább.

A részünkre tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használjuk fel, amire azt rendelkezésünkre bocsátották. Ezeket az adatokat más célra történő felhasználás céljából semmilyen körülmények között nem adjuk tovább.

Regisztrációs vagy felhasználói adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra.

A birtokunkba került személyes adatokat minden elvárható módszerrel védjük attól, hogy azok illetéktelen kezekbe kerüljenek.

Website-unk látogatóiról gyűjtünk ugyan automatikusan generálódó információkat: látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram - ám ezen adatokat kizárólag honlapunkkal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használjuk fel. Az adatokat a feldolgozás után megsemmisítjük.

Oldalaink linkeket tartalmaznak más weblapokra is. A szerkesztőség azonban nem felelős más website-ok eljárásmódjáért, illetve azok tartalmáért. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe. Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, harmadik fél részére nem kerülnek átadásra. A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését a Kézimunkabirodalom üzemeltetője saját maga végzi. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. Ha Ön megtisztel bennünket azzal, hogy elégedettség-mérő űrlapunkat kitölti, véleménye statisztikai adatként, az Ön személyével össze nem köthető módon kerül rögzítésre a Kézimunkabirodalom portál működtető számítógépén. Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, kérjük, válassza az Elérhetőség menüpontot. Ilyenkor meg kell adnia nevét, elektronikus postacímét (email), valamint kérdését vagy véleményét. Kérdését, véleményét eljuttatjuk az illetékesekhez; a választ megküldjük Önnek. Ha Ön úgy gondolja, hogy kérdése ne csak az oldalon keresztül kerüljön megválaszolásra,  akkor ugyancsak meg kell adnia nevét (vagy becenevét), elektronikus postacímét (e-mail címét), valamint kérdését. Ha tematikus és közérdeklődésre tart számot, akkor a vonatkozó szakterület fórum-tárhelyén is megteheti ugyanezt. A Szerzői jogra és a kiegészítő adatvédelmi szabályzat innen elérhető. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Ön számítógépe és a WEB-hely működését biztosító számítógép összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított!

Az Ön által tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén a Kézimunkabirodalom az Ön nevét és minden egyéb személyes adatát az adatkezelési nyilvántartásból haladéktalanul törli, ezen személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli.

Adatvédelem: Az 1995. évi CXIX. Törvény értelmében személyes adatait csak arra használjuk, hogy vásárlási ajánlatainkkal megkeressük. Adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri azok törlését a nyilvántartásból.